Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

2017-01-01 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r...

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380)

Słowa kluczowe: część składowa | czynności cywilnoprawne | czynność prawna | darczyńca | darowizna | dłużnicy solidarni | dłużnik | dobra osobiste | dobra wiara | domniemanie prawne | dziedziczenie | dzieło | dzierżawa | forma pisemna | forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym | forma prawna | gospodarstwo rolne | grunt | grunt - przekształcenie | grunt - sprzedaż | grunt - wyłączenie | grunt - zakup | grunt niezabudowany | grunt zabudowany | grunty leśne | grunty rolne | grunty Skarbu Państwa | grunty warszawskie | hipoteka | kapitał akcyjny | kara umowna | leasing | lokale | majątek | majątek - podział | majątek odrębny | majątek wspólny | małoletni | masa spadkowa | nabycie | nabycie gospodarstwa rolnego | nabycie nieruchomości | nabycie przedsiębiorstwa | najem | nieważność umowy | ochrona dóbr osobistych | odsetki | oprocentowanie | osoba | osoba prawna | oświadczenie woli | pełnomocnictwo | pełnomocnik | poręczenie | posiadacz samoistny | posiadacz w dobrej wierze | posiadacz w złej wierze | posiadacz zależny | posiadanie | pożyczka | prawo cywilne | prokura | przedsiębiorstwo | przedsiębiorstwo - zorganizowana część | przedstawiciel | przedstawicielstwo | strony umowy | swoboda umów | termin | treść umowy o pracę | umowa | umowa agencyjna | umowa dzierżawy | umowa komisu | umowa leasingu | umowa najmu | umowa o dzieło | umowa pożyczki | umowa przechowania | umowa przedwstępna | umowa spółki | umowa sprzedaży | umowa użyczenia | umowa zamiany | umowa zlecenie | ustawa | użytkowanie | użytkowanie (używanie) | użytkowanie praw | użytkowanie rzeczy | użytkowanie wieczyste | użytkownik | wada | wierzyciel | wierzytelność | własność | właściciel | zachowek | zaliczka | zamiana | zasada lex retro non agit | zasada swobody umów | zasiedzenie | zawarcie umowy | zleceniobiorca | zleceniodawca | zobowiązanie | zobowiązanie solidarne |
Dział: Akty prawne

 • W serwisie:

  Lista wydań Lista wydań Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Lista wydań Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.fabrykawiedzy.com www.fabrykawiedzy.com www.experto24.pl www.experto24.pl www.fabrykawiedzy.com www.experto24.pl
 • Publikacje:

  Finanse i kadry w organizacji pozarządowej Finanse i kadry w organizacji pozarządowej Finanse i kadry w organizacji pozarządowej
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.