Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

CIT-8 - Obliczenie należnego podatku

W części F zeznania obliczasz należy podatek, stosując stawkę 19%. Obliczony podatek zmniejszasz o kwotę ewentualnych odliczeń wykazanych w części E CIT-8/O sumą z poz. 64 tego załącznika.
Przykład
Stowarzyszenie "ALFA" prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu osiągnęło w 2009 r.:
 1. przychody osiągnięte na terytorium RP 870.000 zł, w tym otrzymana darowizna od spółki z o.o. "X", która została przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia 18.000 zł,
 2. koszty uzyskania przychodów 740.000 zł,
 3. dochód 130.000 zł,
 4. dochody wolne od podatku (statutowe) 100.000 zł,
 5. przekazana darowizna 6.500 zł,
 6. suma zapłaconych miesięcznych zaliczek 4.000 zł.
W zeznaniu CIT-8 należy wykazać:
 • poz. 27 i 30 .000 zł,
 • poz. 31 i 34 740.000 zł,
 • poz. 35 i 38 (870.000 - 740.000) 130.000 zł,
 • poz. 40 (wykazane w poz. 20 CIT-8/O) 100.000 zł,
 • poz. 41 (wykazane w poz. 49 CIT-8/O) 6.500 zł,
 • poz. 43 (100.000 + 6.500) 106.500 zł,
 • poz. 44 (130.000 - 106.500) 23.500 zł,
 • poz. 51 23.500 zł,
 • poz. 53 19%,
 • poz. 54 i 56 (23.500 x 19%) 4.465 zł,
 • poz. 82 (zaliczki) 4.000 zł,
 • poz. 92 (4.465 - 4.000) 465 zł,
 • poz. 94 4.000 zł,
 • poz. 95 465 zł,
 • poz. 96 0.
Załącznikami do zeznania CIT-8 będą formularze w wersji CIT-8/O(8) i CIT-D(3).

W załączniku CIT-8/O wykazujesz:
 • poz. 9 i 20 100.000 zł,
 • poz. 42, 45 i 49 6.500 zł.
Dodatkowo stowarzyszenie powinno złożyć informację CIT-D dotyczącą otrzymanej darowizny, ponieważ jednorazowa kwota darowizny od osoby prawnej przekroczyła w tym przypadku 15.000 zł. W informacji tej należy wpisać:
 1. poz. 23 i 24 18.000 zł,
 2. poz. 27 i 37 - dane darczyńcy, czyli spółki z o.o. "X",
 3. w części C.4 zaznaczyć kwadrat w poz. 70.
Informacja ta podlega również udostępnieniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
Autor: Dorota Pieńkowska
Redaktor prowadząca
"Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce"
Słowa kluczowe: CIT-8 |

Zobacz także

 • W serwisie:

  Lista wydań Lista wydań Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Lista wydań Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.fabrykawiedzy.com www.fabrykawiedzy.com www.experto24.pl www.experto24.pl www.fabrykawiedzy.com www.experto24.pl
 • Publikacje:

  Finanse i Prawo w NGO Finanse i Prawo w NGO Finanse i Prawo w NGO
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © 2018 Portalngo.pl